” දවසක් රෑක හොඳට ඇඳ පැලඳගත්ත නෝන කෙනෙක් එනවා නොණ්ඩිගාමින්. සෙරෙප්පුව කැඩිලා ” වතුර බෝතලයේ සිට ඉදිකටුව දක්වා සියලූම දේ සහිත අපූරු ත්‍රී රෝද රථයේ කතාව .!

ත්‍රී රෝද රථ ගමන් මාධ්‍ය ජීවිතයේ නොයෙක් අවස්තාවන්වල අප සැමට පිහිට වී තිබේ. කෙසේ නමුත් පොදුවේ ත්‍රී රෝද රථ පිළිබදව සමාජයේ ඇත්තේ එතරම් සුභවාදී ආකල්ප නොවේ. නමුත් සමාජයේ සියලු දෙනාට ආදර්ශයක් වෙමින් ත්‍රීරෝද රැකියාවෙන් සමාජයට අපූරු සේවයක් සලසන ත්‍රීරෝද රථ රියදුරෙකු පිළිබදව වාර්තා වෙනවා. නිට්ටඹුව නගරයේ ජනප්‍රිය අපූරු ත්‍රීරෝද රථය “වෙනස” ත්‍රී රෝද රථය ලෙස හැඳින්ව

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico