තැපෑලෙන් ප්‍රංශයෙ සිට කොළඹට එවූ මත් පෙති පාර්සලය ගැන පරීක්ෂණ

ප්‍රංශයේ පදිංචිකරුවකු විසින් කොළඹ පදිංචිකරුවකුගේ නමට එවා තිබූ පාසලයක්  පසුගිය10 දා මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදී පරික්ෂාකර බැලීමේදී එහි තිබි මත්පෙති 2034ක් සොයාගත් බව පොලිස් මන්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය කියයි.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico