තවමත් ප්‍රතිඵල නෑ , දීපු ප්‍රතිඵලයකත් වැරැද්දක් , සිදු වන්නේ කුමක්ද ?

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාල ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් වීම ප්‍රමාද වී තිබීම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි තුල දැඩි සේ කතා බහට ලක්ව තිබෙනවා. මින් පෙර ඉතා ඉක්මනින් ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට හැකි වෙතැයි මැතිවරණ කොමිසම පවසා තිබුනද මෙතෙක් නිකුත් කර ඇත්තේ නිල ප්‍රතිඵල තුනක් පමණි.

මේ අතර මාතර , කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රදේශිය සභාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර තිබෙන ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ දෝෂයක්ද පවතින බවට සමාජජා

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico