තම නැන්දම්මා බිරිය හා දරු දෙදෙන පිළිස්සී මියගිය පසුව තනිවූ සුසන්ත ඉතිරිවූ පුතු සමග සසුනට

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico