තනූජා ජයවර්ධන සිරසින් ඉවත්වේ

සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ වසර 19 ක පමණ කාලයක් සේවය කළ YFm හිටපු නාලිකා ප්‍රධානී තනුජා ජයවර්ධන


MBC අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය ඇතුළු සියළු තනතුරුවලින් ඊයේ 2017 දෙසැම්බර් මස 06 දින සිට ඉල්ලා අස්වී තිබේ.
“රස රිසි ගී”  සංගීත වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරමින් ජනප්‍රියවූ ඇය නිවේදිකාවක ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් පසු එහි පරිපාලනයට සම්බන්ධව සිටියාය.
වසර 07ක්  YFm නාලිකා ප්‍රධානී ධූරය දැරූ තනූජා ජයවර්ධන 2015 වසරේ සිට MTV, MBC ප්‍රවර්ධන අධ්‍යක්‍ෂ ධුරය දරමින් සිටියාය.

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico