ටිකිරිගේ සිද්ධිය ගැන ලෝකයේම ප්‍රසිද්ධවේ – ලංකාවට අප්‍රසාදය

https://www.gossiplankanews.com/2019/08/tikiri-story-world-impact.html

පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළ ආන්දෝලනයක් ඇති කළ ටිකිරි නමැති ඇතින්න හිංසාකාරී ලෙස නුවර පෙරහැරේ රැගෙනයාමට උත්සාහ කිරීමේ සිද්ධිය මේ වනවිට ලෝක ජනමාධ්‍ය තුළ
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico