ජනාධිපතිගේ වැය ශීඝ්‍රයෙන් 90%ක් කපා දමා එම මුදල් ගොවි ජනතාවගේ යහපත වෙනුවන් යොදවනවා – අනුර කුමාර

ජනාධිපතිවරණයෙන් ජාතික ජන බලවේගය ජයග්‍රහණය කළ පසු ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීඝ්‍රයෙන් 90%ක් කපා දමා එම මුදල් ගොවි ජනතාවගේ යහපත වෙනුවන් යොදවන බව ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico