චීවරධාරියකුගේ අතින් ඝාතනය වූ PC රත්නපුරයට ආවේ කිලිනොච්චියේදී වූ පහරදීමක් නිසා – විශ්‍රාම ගිය දවසට සතුටු වෙන්න පුළුවන් අපි වගේ අයට තමයි..ඒ හින්දා උදේම වැඩට යනවා කියලා ගියේ දෙයියනේ

“තව මාස ගාණයි රැකියාව කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික කාලෙත් පොලිසිය වෙනුවෙන්ම හරියට රාජකාරි කරලා විශ්‍රාම යනවා. විශ්‍රාම ගිය දවසට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අවංකවම රාජකාරි කරන අපි වගේ අයට විතරයි. ඒ හින්දා මම අද උදෙන්ම පොලිසියට යනවා කියලා වැඩට ගිය මහත්තයා පෙට්ටියකින් ගෙදර එයි කියලා හීනෙකින්වත් හිතුවේ නැහැ.

මහත්තයා දරු දෙන්නාගේවත්, මගේවත් කවදාවත් හිත රිදෙන්න වචනයක්වත් කතා කරලා නැහැ. අනේ මගේ ර

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico