ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුලට ? දේශපාලනය උණුසුම් කරවන ප්‍රවෘත්තියක් ලගදීම .!

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලගදීම අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බව වාර්තා වෙනවා.  
ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ පිළිරුව හා කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම , ශ්‍රි ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට පවරා රජයට මිලියන 90ක පාඩුවක පාඩුවක් සිදු කළා යැයි යන චෝදනාව එල්ල කරමින් මෙලෙස හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදුකිරීමට යන බව සදහන්.

ශ්‍රි ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ ස

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico