ගෙහිමියා නිදා ගනිද්දී ජනේලයෙන් ගෙට ඇවිත් – නවගම්පුර නිවසකට ආපු වන අලියා කරපු අපරාධය..! (PHOTOS)

අම්පාර නගර සිමාවේ පිහිටා තිබෙන නවගම්පුර ගම්මානයට කඩා වැදුනු වන අලියෙකු එම ප්‍රදේශයේ නිවසක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කර දමා තිබෙනවා.

එස නිවසේ හිමිකරු නිවසතුල කාමරයක නිදාගෙන සිටි ඇති අතර නිවසේ ඉදිරිපිට  කොටසේ ජනේලයෙන් නිවස ඇතුලට පැමිනි වන අලියා ඔහු නිදා සිටි කාමරයේ දොරට ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා. එම ප්‍රහාරය සමග දොර ඇරි ඇති අතර එම අවස්ථාවේදී ගෙහිමියා කාමරයේ ජනේලයෙන් එල

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico