ග්‍රීක,රෝම ඉතිහාසයේත් සඳහන්වුනු අම්මාවරුන්ගේ දිනය ඇරඹුනේ මෙහෙමයි…!

ශිෂ්ඨසම්පන්න සංස්කෘතියකට  හිමිකම් කියන ශ්‍රී ලාංකික අපිට අම්මාරුන්ට සලකන්න, අම්මාවරු ගැන කතා කරන්න අමුතුවෙන් දවසක් අවශ්‍ය වෙන්නෙ නැහැ. අවුරුද්දෙ හැම දවසක්ම දරුවන් දෙමාපියන් අතරෙ තියෙන ඒ සබැඳියාව,ආදරණීය සබැඳියාව තියෙනවා. ඒ නිසාම ශ්‍රී ලාංකික අපි දිවිය පුරාම අම්මාට ආදරය කරන ගෞරව කරන හා ඇයට සුභාසිරි පතන ජාතියක් බවට පත්වෙලා තියෙන්නෙ.

නමුත් අම්මා ගැන කතා කරන්න, ඇයගේ මෙහෙවර ගැන කතා ක

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico