ගල්ගමුවේ අදීෂ සිසුවාගේ පාසලේ හැටදෙනෙක් ශිෂ්‍යත්වය සමත්

ගල්ගමුව සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රාථමික විද්‍යාලයෙන් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ සිසු සිසුවියන් 98 දෙනකු අතරින් 60 දෙනකු සමත් වී ඇති බව
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico