ගජධීර වෙනුවට මනෝජ් – ශාන්ත වෙනුවට යළි ශාන්ත

චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ මාතර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico