“කොටුවේ පොදු වැසිකිලි ගන්න දෙයක් නෑ” රෝසීගේ නිල නිවසේ වැසිකිලි පද්ධතිය නඩත්තුවට කෝටී භාගයක්, මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් දැඩි විරෝධතා .!

කොළඹ නගරාධිපති නිල නිවසේ වැසිකිළි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 57ක් ලබාදීමට සභාවේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ. තමන්ට නිල නිවසේ පදිංචිය යාම සදහා වැසිකිලි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු යැයි නගරාධිපතිනි රෝසී සේනානායක ඉල්ලා තිබුනි.

කෙසේ වෙතත් මීට වසර හතරකට පෙර නවීන උපකරණ සහිතව ඉදි කළ මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය යළි සකස් කිරීමට මෙතරම් මුදලක් ලබාදීම සම්බන්ධව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු දැඩි විරෝධයක

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico