“ඔබත් රැවටුනාද?” එලවලු මල්ල බිම දමා මිනිසුන්ගේ අනුකම්පාවෙන් මුදල් ගරනා ජාවාරම්කරුවෙක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ යාචක ව්‍යාපාරය මෙරට වැඩිපුරම ලාභ ලබනා ව්‍යාපාරයක් බවට පත්ව තිබේ. කොළඹ ඇතුලු නාගරික ප්‍රදේශයන්ගේ යාචක ව්‍යාපාරය මෙහෙයවන්නේද සංවිධානාත්මක යාචක ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් විසින් බව කියවේ. ඔවුන් යාචකයන් නඩත්තු කරමින් ඔවුන්ට රාජකාරී ස්ථානායක් සහ වේලාවක් ලබා දී එම යාචකයා ලවා එම ස්ථානයේ යාචක වෘත්තීයේ යොදවයි. එහිදි ලැබේනා ආදායම අදාල යාචක ව්‍යාපාරිකයන් විසින් ලබා ගන්නා බ

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico