ඒස් ඇඹිලිපිටිය බලාගාරයෙන් විදුලිය මිලට ගැනීම දූෂිත ගනුදෙනුවක්

ඒස් ඇඹිලිපිටිය බලාගාරයෙන් විදුලිය මිලට ගැනීමේ ගනුදෙනුව දූෂිත බවට පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පවා අනාවරණය කොට ඇති හෙයින් එම දූෂිත ගනුදෙනුව වහා විගණකාධිපති විමර්ශනයට ලක්කොට කඩිනමින් ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කරන්නැයි “දූෂණ විදුනෙතින්” සංවිධානයේ ලේකම් ඉන්ජිනේරු අනිල් රණසිංහ පවසයි.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico