” එක්ස්ප්ලෝර් ෆීඩ් ගෙනත් පේජ් ඉවත් කළා , ඉතිරි ටිකත් අයින් කරනවා ” ෆේස්බුක් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කිරීමට මාර්ක් සකර්බර්ග් සැරසෙයි , ගෘප් , පේජ් ඉවරටම ඉවරයි .!

ෆේස්බුක් යනු ශ්‍රී ලංකාවෙ මෙන්ම ලොව ජනප්‍රියතම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියයි, ලොව වැඩිම පරිශීලකයන් පිරිසක් සිටිනා සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවිය ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියයි. පසුගිය දිනවල ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු තවත් රටවල් පහකට හදුන්වා දුන් සංකරණයකින් ෆේස්බුක් පිටුවල පෝස්ටු , පරිශීලකයන්ගේ නිවුස් ෆීඩ් තුලින් ඉවත් කළ අතර එය දැඩි කතාබහට ලක්වුණා.

මේ අතර මෙම සංස්කරණ තවත් ඉදිරියට ගෙන යමින් ෆේස්බුක්

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico