උණුසුම් කාලගුණයට මුහුණ දීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග

මේ දිනවල පාරිසරික උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් ට වඩා බෙහෙවින් ඉහළ මට්ටමක පවතින  බැවින් ඒ පිළිබඳව නිවැරදිව දැනුවත් වීම වැදගත්  බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයෙහි ලේකම් –  ප්‍රජා වෛද්‍ය  විශේෂඥ කපිල ජයරත්න දැනුම් දෙයි. ඔහු දක්වා ඇති අදහස් පහත පරිදිය.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico