‘‘ඉස්සරහට කහ, පස්සට සුදු…? ‘‘ සමාජ ජාලවල කතා බහට ලක්වුනු වාහන අංක තහඩු ගැටළුවේ ඇත්ත කතාව මෙන්න. (PHOTOS)

වාහන අංක තහඩු පිළිබඳ පසු ගිය දින කිහිපය තුල සමාජ මාධ්‍ය තුල බොහෝ සේ කතාබහට ලක් වුනේ එක්තරා මෝටර් රථයක අංක තහඩු සවිකර තිබූ ආකායත් සමගයි. සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායට අනුව වාහනයක අංක තහඩු ස්ථානගත කිරීමේදී සුදු පැහැති අංක තහඩුව ඉදිරි පසටත්, කහ පැහැති අංක තහඩුව පිටුපසටත් සවිකල යුතු වෙනවා.

නමුත් පසුගියදා මෝටර් රථයක මෙම නීතියට පටහැනිව සුදු පැහැති අංක තහඩුව ඉදිරිපස සවි කර තිබුනා. එහි ඡායාරූපයක

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico