ඉදිරි පැය 24 තුළ ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් වෙනසක් – සතියක් තුළ පූර්ණ ආරක්ෂක ප්‍රතිසංවිධානයක් – ජනපති දන්වයි

අද (23) ජාතිය අමතා ජනපති මෛත්‍රිපාල සිදුකළ ප්‍රකාශයේදී පූර්ණ ආරක්ෂක ප්‍රතිසංවිදානයක් කරන බවත් ඉදිරි පැය 24 තුළ ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් මාරු කරන බවත් කීය.

ඒ පහත පරිදිය
එම රාජ්‍ය ඔත්තු සේවාවට ලැබුණු තොරතුරු එම වගකිවයුතු ප‍්‍රධාන නිලධාරින් විසින් මා වෙත ද ඉදිරිපත් නොකළ බව මා විසින් මෙහිදී විශේෂයෙන් සදහන් කළයුතුයි. මෙම තොරතරු ලැබීම පිිළිබද මා දැනුවත්
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico