ඇල්පිටිය ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 50-60 අතර

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසිම අද සවස 4 ට සාර්ථකව අවසන් විය. පෙරවරුව වන විට ඡන්ද දායකයින්ගෙන් සියයට තිහකට අධික පිරිසක් ඡන්දය භාවිත කර තිබූ අතර
සවස 3 පසුවන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම මේ වන විට 50% කට අසන්න අගයක් ගත්තා.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico