ඇල්පිටිය ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ජයග්‍රහණය

https://www.gossiplankanews.com/2019/10/elpitiya-slpp-win.html

10 pm update
ඇල්පිටිය කොට්ඨාස 17න් 17ම දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්විය.
අවසන් ප්‍රතිඵලය
ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ඡන්ද 23372  (56.31%) ආසන 17
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද  10113 (24.37%) ආසන 7
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 5273  (12.7%) ආසන 3
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 2435
(5.86%) ආසන 2
————-
8.10pm update
නිල නොවන ආරංචි මගින් තහවුරු කර තිබෙන ආකාරයට අද දින පවත්වන්නට යෙදුණ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබේ.
මධ්‍යස්ථාන මට්ටමින්
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico