ඇමෙරිකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වීසා සහනයක් ? අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරෙන පුවතේ ඇත්ත මෙන්න!

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු තවත් රටවල් නවයකට වීසා සහනයක් ලබා දෙන බවට එක්තරා වෙබ් අඩවියක පළ කර තිබූ පුවතක් පසුගිය දිනවල දැඩි ලෙස කතාබහට ලක්වුනා.  AP News නම් වෙබ් අඩවියක් (https://news-ap.com/) විසින් මෙම පුවත පළ කර තිබුනා.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් ලබා දෙන වීසා සහන වැඩ සටහන යටතේ වීසා නොමැතිව මාස හයක කාලයකට ව්‍යාපාරික හා සංචාරක කටයුතු සදහා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එර

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico