ඇමති මණ්ඩලය පිටුපෑවා කියා තැපැල් වර්ජනය නැවතත්

තැපැල් සේවක ගැටළු මත පසුගිය සතියේ දින 2 ක් ක්‍රියාත්මක වූ තැපැල් වර්ජනය එම ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරයා ලබාදුන් දුර්වල ප්‍රතිචාරය නිසා නැවත පණගන්වන්නට වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබේ.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico