“ඇබ්බොට් ලෝක මැරතන් ශූරතාවයේ පදක්කම් දිනා ගනියි” අනූප විජේසිංහ ලොවම ඉදිරියේ මවුබිමට අභිමානයක් ගෙනෙයි!

ලෝකයේ ඉතා අසීරු මැරතන් තරගාවලියක් වන ඇබ්බොට් ලෝක මැරයතන් ශූරතාවේ සියලූම පදක්කම් දිනා ගැනීමට ඇමරිකාවේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වන අනූප විජේසිංහ සමත් විය. ඇබ්බොට් ලෝක මැරයතන් ශූරතාව මළල ක්‍රීඩා ලෝකයේ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති මැරතන් තරගාවලියකි.

මෙම ශූරතාව දිනා ගැනීමට නම් මැරතන් 6ක් සම්පූර්ණ කල යුතු අතර,අනූප මෙම අභියෝගය ජය ගැනීමට සමත් විය. 

London, New York, Boston, Chicago, Berlin and Tok

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico