ආරක්ෂාව නැති රටක පාස්කු ප්‍රහාරය අරුමයක් නොවේ – ගෝඨාභය ට්විට් කරයි

රටේ ආරක්ෂාව අනතුරේ තිබියදී පාස්කු ප්‍රහාරය වැනි සිදුවීම්
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico