ආබාධිත දෙමව්පියන්ට ඇප උපස්ථාන කරමින් ශිෂ්‍යත්වය ජයගත් නුවන්

සිය ආබාධිත දෙමවුපියන්ට ඇප උපස්ථාන කරමින් අසල්වැසියන්ගේ ආධාර උපකාර ඇතිව මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටි හික්කඩුව නලාගස්දෙණිය ජයන්ති ආදර්ශ විද්‍යාලයේ නුවන් මධුමාල් එම විභාගයෙන් ලකුණු 167ක් ලබාගැනීමට සමන්ව තිබේ.

මේ සිසුවා
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico