අලුත බැඳපු ඇමන්දා-දිමුතු ලංකාව දාල යනවලු

ඇය නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින දක්ෂ ජනප්‍රිය නිරූපිකාවක්. නමින් ඇමන්දා සිල්වා වන ඇය පසුගියදා තම තුන් අවුරුදු ආදරය මල්ඵල ගන්වමින් යුග දිවියට එළැඹුණාය. ඒ නිසාම ඇගේ අලුත් ජීවිතය ගැන අහන්න මෙවර කතාබහට ඇයව එකතු කරගත්තා. * විවාහයත් එක්ක විදේශගත වෙනවා කියන්නෙ ඇත්තද? ඔව්. හැබැයි දැන්ම ‍නෙවෙයි. තව ටික කාලයක් මට ලංකාවේ ඉන්න වෙනවා. * විදේශගත වුණහම

The post අලුත බැඳපු ඇමන්දා-දිමුතු ලංකාව දාල යනවලු appeared first on Rivira Online.

Source From rivira
Author: Rivira Web

Powered by WPeMatico