අරුම පුදුම පක්ෂියෙක් නිසා හලාවත මුතුපන්තිය කැළඹේ‍

ගන්තුක පක්ෂියෙකු  හලාවත – මුතුපන්තිය දූපතට පැමිණ සිටියදී ගම්වාසීන් විසින් අල්ලා ගෙන වන ජීවී නිලධාරීන්ට බාරදීමට කටයුතු කර තිබේ.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico