අපේම තාක්ෂණයෙන් අපේම ඉංජිනේරුවන්ගේ වැඩක් – ලැම්බෝගිනි පරදන ශ්‍රී ලංකාවේම හදපු සුපිරි කාරය එළියට දාන්න සුදානම්ලූ .! (PHOTOS)

2013 වසරේදී මරදාන ට්‍රීපෝලී මාකට් ප්‍රදේශය දැනුම උයනක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් දියත් වුනා. ඒ එවකට ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සංකල්පයකට අනුවයි.

එලෙසින් ශ්‍රී ලංකාවට නව තාක්ෂණය සහ දැනුම මුසු කරන දැනුම උයනක් ලෙස ට්‍රිපෝලී මාර්කට් ප්‍රදේශය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව මරදාන ට්‍රීපෝලී මාර්කට් ප්‍රදේශයේ, එක්ස්පර්ට් සිටි ලිපිනයේ මෙහෙයුම් ඇරඹූ වේගා ඉනොවේෂන්ස් සමාගම ශ්&z

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico