“අපි යුරෝපා සංගමයට පොරොන්දුවක් දුන්නා” ලෝකයේ ශක්තිමත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්ත මර්ධන ඉවතට – ලෝක බලවතුන්ගේ බලපෑමෙන් නව පනතක් සම්මත වූ හැටි!

ලොව තිබූ ශක්තිමත්ම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතක් ශ්‍රී ලංකාවට තිබුනි. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම ශක්තිමත් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතට ලෝක බලවතුන්ගෙන් එතරම් කැමැත්තක් හිමි නොවීය. එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වහාම වෙනස් කරන ලෙසට ඇමෙරිකාව ඇතුලු ලෝක බලවතුන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට දිගින් දිගටම බලපෑම් එල්ල විය. මේ හේතුවෙන් වර්තමාන ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අ

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico