“අපි අම්මා වෙනුවෙන් දවසක් වෙන් කරද්දි අම්මා හැමදාම අපි වෙනුවෙන් වෙන් කළා” අම්මාවරුන්ගේ දිනයේ බුකියට එකතු වූ සංවේදී නිර්මාණ .! (PHOTOS) (VIDEO)

ලෝක මවුවරුන්ගේ දිනය අදට (13) යෙදී තිබේනවා. ඒ වෙනුවෙන් ෆේස්බුක් සමාජජාලා වෙබ් අඩවියට එකතු වූ නිර්මාණ කිහිපයක් පහතින්,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico