අනිසි බියක් එපා..!! ඇත්තටම නැගෙණහිර වෙරළතීරයේ සිදු වුනේ කුමක්ද..? සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානයෙන් පණිවිඩයක්..!! (PHOTO)

අම්පාර කල්මුනේ ප‍්‍රදේශයේදී අද දහවල් කාලයේදී  හදිසියේම මුහුදේ ජලය අඩුවිම නිසා  ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව බිය වී නිවාස වලි්න් ඉවත්වගොස් තිබුනා. එසේම එම ප්‍රදේශයේ පාසල් වල දරුවන්ද දෙමාපියන් විසින් රැගෙනගොස් තිබූ අතර රජයේ කාර්‍යාලද වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබුනා.

.මෙම සිදුවීමත් සමඟ ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානය විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කිය

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico