“අනතුරක් නිසා අතක් නෑ, අත හදාගන්න සල්ලි තිබිලත් නෑ” තනි අතින් ගොවිතැන් කරමින් ජීවිතය දිනන්න හැදු සූරීයවැව දිරිය තරුණයාට වල් අලි හරස් වූ හැටි!

සුලු අතපසුවීම් හමුවේද ජීවිතයෙන් පලා යන පිරිස් පිළිබද පුවත් සමාජ‍යේ අතිශය සුලභ වී තිබෙනවා. එවැනි පසුබිමක අඩුපාඩු සහ දුර්වලතා තිබුනද ජීවිතය අත්නොහැර ජිවීතය ජය ගැනීමට උපරිම උත්සාහ දරනා දිරිය තරුණයෙක් පිළිබද පුවතක් වාර්තා වෙනවා.

ඇඹිලිපිටිය සූරියවැව ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන පී.ඒ.කේ එදිරිසිංහ වයස අවුරුදු 21ක තරුණයෙක්. ඔහුට වයස අවුරුදු 16දී සිදුවූ රිය අනතුරක් හේතුවෙන් ඔහුගේ අත අබාධයට ලක්වෙනවා. ඔ

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico