අද (10) ඉන්ධන මිල වෙනසක් සිදු නොවේි

මිල සූත්‍රය අනුව ඉන්ධන මිල සෑම මසකම 10 වනදා සිදුවන අතර අද ඔක්තෝබර් 10 වනදා ඉන්ධන මිල
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico