අට වසරේ සිසුවා විරුද්ධ පද වලට ලියපු අමුතු උත්තරේ මෙන්න – ගුරුවරියගේ නිවැරදි කිරීම් ප්‍රතික්ෂේප කර හේතු දැක්වූ සිසුවා කියූ දේ නිසා පන්තියම හොල්මන්

පාසල්වල උගන්වන ගුරුවරුන්ට බොහෝ අවස්ථාවලදී අපූරු අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. මේ කියන්න යන්නෙත් එවැනිම කාරණයක් ගැන. පසුගියදා වයඹ පලාතේ එක්තරා ග්‍රාමීය පාසකල සිදුවුන මෙම සිදුවීම නිසා ගුරුවරිය මෙන්ම පංතියේ සිසු සිසුවියන්ද සිනහව නවතාගෙන ඇත්තේ ඉතාමත් අපහසුවෙන්.

මෙම සිදුවීම සිදුවන දින ගුරුවරිය විසින් 8 ශ්‍රේණියේ‍ෙ සිසු සිසුවියන්ට සිංහල විශයට අදාලව විරුද්ධාර්ථ පද පිළිබඳ උගන්වා තිබුනා. එහිදී ගුරුවරිය විසින් දරුවන්ට විරුද්ධ පද සඳහා උදාහර කිහිපයක් කියා දීමෙන් පසු දරුවන්ටද එවැනි විර්ධ පද කිහිපයක් ලියාගෙන හන ලෙස පවසා තිබුනා.

සුළු මොහොතකට පසුව ගුරුවරිය විසින් දරුවන්ගේ පොත් පරීක්ෂා කර තිබුනා. එහිදී එක සිසුවෙකු උඩ-යට, අහස,පොළව – කළු – සුදු වැනි විරුද්ධ පද අතර අම්මා – තාත්තා යන වචන යුගලයද ලියා තිබුනා. පසුව ගුරුවරිය විසින් අම්මා සහ තාත්තා යන වචනය විරුද්ධ පද නොවන බවත් එය ස්ත්‍රී ලිංග,පුරුෂ ලිංග වචන බවත් දරුවාට පැහැදිලි කර තිබුනා.

නමුත් මෙම සිසුවා ගුරුතුමිය දැක්වූ අදහස් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් “ නෑ මිස්, අම්මා, තාත්තා නියම විරුද්ධාර්ථ පද. හොඳටම වෙනස්. ඕන දේකට හැම තිස්සෙම ගහමරාගන්නවා. අද උදෙත් ඇර ගත්තා‘‘ යනුවෙන් පවසා තිබුනා.

පසුව මෙම සිදුවීම පිළිබඳව පාසලේ ගුරු විවේකාගාරයතුලදී මෙම ගුරුතුමිය විසින් මේ පිළිබඳ අනෙත් ගුරුවරුන්ටත් කියා තිබුනා. එහිදී පාසලේ බුද්ධ ධර්මය විෂය උගන්වන ගුරුතුමිය මෙම තමන්ගේද ජීවන අත්දැකීම් ඇසුරින් නිවැරදි කලා කියලා තමයි අපට දැනගන්න ලැබෙන්නෙ.

Source From gossipsinhalanews
Author: EWriter

Powered by WPeMatico