ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය අකිල ඉල්ලයි – මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක් යවන බවත් රනිල්ට කියලා

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය තමාට අවශ්‍ය බව එම පක්ෂයේ ලේකම් අකිල...

රනිල් නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වී නෑ.. තීරණය කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමට දෙන්නැයි කියයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නව නායකත්වයක අවශ්‍යතාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා...
හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක ද සිල්වා අත්අඩංගුවට ගැනීමට යයි ?

හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක ද සිල්වා අත්අඩංගුවට ගැනීමට යයි ?

හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක ද සිල්වා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසිය විමර්ශනයක්...