බන්ධනාගාරයේ සිටින පිල්ලෙයාන් මඩකලපුව සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ලෙස පත් කරයි

බන්ධනාගාරයේ සිටින පිල්ලෙයාන් මඩකලපුව සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ලෙස පත් කරයි

මඩකළපු දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධයේ කර්ම කමිටුවේ සම සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේෂතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලෙයාන්...
වහන්න හදන විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ගැන සේවක මැසිවිලි

වහන්න හදන විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ගැන සේවක මැසිවිලි

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පාඩු ලබන බැවින් භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ඉල්ලා කම්කරු ඇමැතිවරයා...
අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට බලපෑම් නොකරන්නැයි ජනාධිපති එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට කියයි

අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට බලපෑම් නොකරන්නැයි ජනාධිපති එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට කියයි

රාජ්‍යයන්හි අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට මැදිහත් නොවන ලෙස අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන්...